Đa dạng hóa nguồn vốn xây dựng hạ tầng giao thông

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), năm 2013, lĩnh vực xây dựng cơ bản sẽ tiếp tục gặp khó khăn, thách thức về nguồn vốn. Giải pháp của Bộ GTVT là đẩy mạnh cổ phần hóa các tổng công ty và chuyển nhượng quyền thu phí, xã hội hóa đầu tư.

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), năm 2013, lĩnh vực xây dựng cơ bản sẽ tiếp tục gặp khó khăn, thách thức về nguồn vốn. Giải pháp của Bộ GTVT là đẩy mạnh cổ phần hóa các tổng công ty và chuyển nhượng quyền thu phí, xã hội hóa đầu tư.

 

Thời gian qua, chủ trương xã hội hóa đầu tư, thu hút đầu tư các dự án BOT, BT, PPP xây dựng hạ tầng của ngành giao thông vận tải gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là do doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính. Nhiều dự án năm 2012 phải ứng trước kế hoạch vốn năm 2013 để thực hiện.

 

Trong năm nay, dự kiến nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cho xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là 6.270 tỷ đồng, chỉ đáp ứng được 25% nhu cầu; vốn trái phiếu chính phủ là 13.000 tỷ đồng (theo dự kiến được giao), đáp ứng được 85% nhu cầu. Để tạo nguồn vốn cho xây dựng cơ bản năm 2013, giải pháp của Bộ GTVT là huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước từ nhiều thành phần kinh tế, dưới nhiều hình thức: ngân sách nhà nước (bao gồm cả ODA), phát hành trái phiếu, áp dụng các hình thức BOT, PPP, chuyển nhượng quyền kinh doanh khai thác, khai thác quỹ đất và các dịch vụ liên quan... để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. 

Nguyên Minh

trungnam