Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của ngành giao thông vận tải (GTVT), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, nhờ công tác quản lý đầu tư xây dựng chặt chẽ nên hầu hết các công trình giao thông sau khi hoàn thành đưa vào khai thác đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, nhanh chóng phát huy hiệu quả đầu tư.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của ngành giao thông vận tải (GTVT), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, nhờ công tác quản lý đầu tư xây dựng chặt chẽ nên hầu hết các công trình giao thông sau khi hoàn thành đưa vào khai thác đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, nhanh chóng phát huy hiệu quả đầu tư.

IMG

Năm 2014 toàn ngành giao thông vận tải đã triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện có trên tất cả các lĩnh vực 

 

Theo Bộ GTVT, trong năm 2014, đã có 76 công trình, dự án được hoàn thành đưa vào khai thác (vượt 31% so với kế hoạch) để kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, trong đó có một số dự án trọng điểm như: Cầu Nhật Tân, đường cao tốc Nội Bài - Nhật Tân, QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cầu Vĩnh Thịnh trên QL2C, Nhà ga hành khách T1 mở rộng, Nhà khách VIP A và Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài... Bên cạnh đó, ngành GTVT cũng đã tập trung, khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để khởi công, triển khai thi công mới 61 công trình, dự án (vượt 74% so với kế hoạch); trong đó, có nhiều công trình, dự án trọng điểm như đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, dự án Hòa Lạc - Hòa Bình, QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình, QL3 mới đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn), dự án Đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ...

 

Ông Nguyễn Ngọc Đông cho biết, năm 2014, việc huy động các nguồn vốn xã hội để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm 2014, Bộ GTVT đã huy động được 39.077 tỷ đồng đầu tư 19 dự án theo hình thức BOT, vượt 22% kế hoạch năm; tổng mức đầu tư các dự án huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 178.165 tỷ đồng với 65 dự án được đầu tư. Kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư phát triển đạt 116.702,4 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch năm 2014. Trong đó, các nguồn vốn NSNN giải ngân đạt 75.402,4 tỷ đồng; vốn ngoài NSNN giải ngân đạt 41.300 tỷ đồng. Cùng với đó, năm 2014, ngành GTVT cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ giá thành, tiết giảm và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư như: rà soát quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của các dự án; rà soát lựa chọn các giải pháp thiết kế hợp lý, tiết kiệm; rà soát, gia cường để kéo dài thời gian sử dụng của các cầu... Đến nay, qua công tác rà soát tại 44 dự án, kinh phí tiết giảm được khoảng 39.365 tỷ đồng; riêng năm 2014 đã rà soát 25 dự án, kinh phí tiết giảm được khoảng 5.241 tỷ đồng.

 

Ngoài ra, để tăng tuổi thọ của các công trình, công tác quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông cũng được chú trọng. Toàn Ngành đã triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện có trên tất cả các lĩnh vực như đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa và hàng không; tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, các định mức kinh tế - kỹ thuật về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông cũng như đẩy mạnh công tác quản lý và thực hiện kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông năm 2014 bằng nhiều giải pháp đồng bộ. 

 

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên, một trong những thành công của ngành GTVT trong năm 2014 là thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tính đến nay, Bộ đã hoàn thành cổ phần hóa 10 Công ty mẹ - Tổng công ty; đang tiếp tục triển khai cổ phần hóa 3 Công ty mẹ - Tổng công ty và 50 công ty, đơn vị sự nghiệp theo kế hoạch...; tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước về công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Thông tin cụ thể về nội dung này, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, thông qua cổ phần hóa, các doanh nghiệp ngành GTVT đã huy động được nhiều nguồn lực của xã hội, vốn chủ sở hữu tăng 17,21%, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm 18,3%. Công tác tổ chức quản lý doanh nghiệp được công khai, minh bạch, chặt chẽ, năng suất lao động tăng nhanh, doanh thu tăng 10,27%, lợi nhuận trước thuế tăng 43,29%, thu nhập bình quân người lao động tăng 13,21%. Những kết quả đạt được như trên là minh chứng khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. 

 

Song song với việc cổ phần hóa, ngành GTVT cũng tăng cường công tác tái cơ cấu doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 của Chính phủ; đồng thời thực hiện chặt chẽ, đồng bộ công tác giám sát, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp GTVT. Qua đó đã kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục các tồn tại, có biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp ngành giao thông.

Bài và ảnh: Bích Thảo

 

ngocthanh