Đã có 63 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào khu vực Đồng bằng sông Hồng

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tính lũy kế đến ngày 15/12/2014, cả nước đã có 5.207 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư vào các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tính lũy kế đến ngày 15/12/2014, cả nước đã có 5.207 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư vào các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng (gồm 11 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình), với tổng vốn đăng ký khoảng 63 tỷ USD, chiếm khoảng 25% tổng vốn FDI của cả nước.

 

Theo thống kê, Hà Nội đang đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Hồng với 3.013 dự án và 23,4 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 58% tổng số dự án và 38% tổng vốn đầu tư của cả khu vực); Hải Phòng với 441 dự án và 10,9 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 8% tổng số dự án và 17% tổng vốn đầu tư); Bắc Ninh với 548 dự án và 7,46 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 11% tổng số dự án và 12% tổng vốn đầu tư). 

 

Hàn Quốc đứng đầu trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào khu vực Đồng bằng sông Hồng với 1.580 dự án và 12,9 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 30% tổng số dự án và 20% tổng vốn đầu tư của toàn khu vực). Nhật Bản đứng thứ hai với 1.020 dự án và 12,7 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 19,5% tổng số dự án và 19,8% tổng vốn đầu tư). 

Quang Minh

ngocthanh