Đã chấp thuận quyết toán 48/58 dự án BOT, BT

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, thời gian qua, Bộ đã chú trọng, đẩy mạnh quyết toán các dự án hoàn thành. Tính riêng từ đầu năm 2017 trở lại đây, Bộ đã lập, trình quyết toán 42 dự án với giá trị 20.681 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch 6 tháng và 36% kế hoạch cả năm.
Đã chấp thuận quyết toán 48/58 dự án BOT, BT

Bộ GTVT cũng đã hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 33 dự án với giá trị duyệt 8.734 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch 6 tháng và 29% kế hoạch cả năm 2017. Đối với dự án BOT, BT, đến nay Bộ GTVT đã chấp thuận quyết toán được 48/58 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tuấn Dũng