Đã cấp trên 83.000 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Báo cáo từ các Sở Xây dựng trên cả nước gửi về Bộ Xây dựng cho biết, năm 2014, các Sở Xây dựng đã cấp 12.348 chứng chỉ hành nghề các loại, trong đó có 430 chứng chỉ kiến trúc sư, 3.655 chứng chỉ kỹ sư, 8.263 chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát.

Báo cáo từ các Sở Xây dựng trên cả nước gửi về Bộ Xây dựng cho biết, năm 2014, các Sở Xây dựng đã cấp 12.348 chứng chỉ hành nghề các loại, trong đó có 430 chứng chỉ kiến trúc sư, 3.655 chứng chỉ kỹ sư, 8.263 chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát. Đến nay, số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được cấp là trên 83.000 chứng chỉ. Việc cấp chứng chỉ hành nghề được đánh giá là đã dần đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng.

IMG

8.263 chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát đã được các Sở xây dựng cấp trong năm 2014

 Ảnh: LTT

 

Bên cạnh đó, theo Bộ Xây dựng, để tránh tình trạng việc cấp chứng chỉ hành nghề mang tính hình thức, bảo đảm sự công bằng, minh bạch trong quá trình đấu thầu, Luật Xây dựng 2014 đã quy định rõ cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề phải thông qua sát hạch, tổ chức hoạt động xây dựng được phân thành hạng và phải được cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, xác nhận năng lực và đăng tải thông tin công khai, minh bạch về năng lực.

 

Đáng chú ý, nhằm công khai, minh bạch các thông tin của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, kiểm soát các hoạt động của nhà thầu, từng bước nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2014, Bộ đã ban hành Thông tư về Đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng, đến nay đã có 657 tổ chức đăng tải thông tin trên website của Bộ. 

H.V

ngocthanh