Cuối tháng này 63/63 tỉnh, thành có Quỹ Bảo trì đường bộ

Theo Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) Trung ương, đến hết tháng 10/2013, việc thành lập Quỹ BTĐB địa phương sẽ đạt 100%. Cụ thể, tính đến hết tháng 9/2013 đã có 60/63 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Quỹ BTĐB ở địa phương...

Theo Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) Trung ương, đến hết tháng 10/2013, việc thành lập Quỹ BTĐB địa phương sẽ đạt 100%. Cụ thể, tính đến hết tháng 9/2013 đã có 60/63 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Quỹ BTĐB ở địa phương, 51 địa phương đã thành lập Hội đồng quản lý Quỹ, 35 địa phương đã ban hành mức thu phí xe máy, 22 địa phương đã triển khai công tác thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với mô tô, xe máy. Dự kiến, các địa phương còn lại sẽ hoàn thành việc thành lập Quỹ BTĐB địa phương trong tháng 10 này.

IMG

Đến nay các Quỹ BTĐB địa phương đã triển khai việc sửa chữa các tuyến đường địa phương (gồm 201 tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị)

 Ảnh minh họa: Lê Tiên

Đến nay các Quỹ BTĐB địa phương đã triển khai việc sửa chữa các tuyến đường địa phương (gồm 201 tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị) và dự kiến sẽ hoàn thành trong quý IV/2013 để phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân, phát huy hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ BTĐB.

 

Trong quý III/2013, Quỹ BTĐB Trung ương đã tiến hành chi trả đợt 1 cho các dự án thu phí - hoàn vốn của 5 trạm thu phí bị dừng thu, xóa bỏ (Dự án thực hiện theo Quyết định 3170/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan đàm phán với nhà đầu tư để mua lại Trạm thu phí Phù Đổng trên Quốc lộ 1 (trạm này đã chính thức dừng thu phí từ ngày 1/9/2013). Bên cạnh đó, Quỹ BTĐB Trung ương cũng đã cấp đầy đủ kinh phí để Tổng cục Đường bộ Việt Nam  đầu tư 10 trạm cân lưu động và cuối tháng 9 vừa qua đã tiến hành bàn giao các trạm cân lưu động này cho các địa phương. Hiện nay, Văn phòng Quỹ đang làm thủ tục cấp 100 tỷ đồng cho Tổng cục Đường bộ để đầu tư tiếp 57 trạm cân lưu động trong quý IV/2013.

 

Tính đến hết tháng 9/2013, Quỹ BTĐB Trung ương đã chi cho các đơn vị hơn 3.600 tỷ đồng để bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên 102 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 17.868 km; chi sửa chữa định kỳ 904 dự án (bao gồm 483 dự án chuyển tiếp và 421 dự án làm mới)… 

Bích Thảo

trungnam