Cụm công nghiệp sắp thành lập ở Chương Mỹ có gì đặc biệt?

Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ có quy mô 12,66ha có chức năng phát triển công nghiệp như vật liệu xây dựng, hàng cơ kim khí...
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 8983/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ có quy mô 12,66ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: phát triển công nghiệp (ngành hàng thủ công mỹ nghệ, hàng cơ kim khí, chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng, dệt may và các sản phẩm khác của ngành tiểu thủ công nghiệp làng nghề....)

UBND huyện Chương Mỹ có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Ngọc Hòa theo quy định tại: Điều 44 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Quy hoạch chung xây dựng thị trấn sinh thái Chúc Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000 được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 30/01/2015; hướng dẫn của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại văn bản số 5273/QHKT-P4 ngày 14/9/2016.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu UBND Thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương và Điều 43 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.


Reatimes.vn