CPI 6 tháng đầu năm 2013 tăng 6,73% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo công bố của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2013 của cả nước tăng 0,05% so với tháng trước đó, và tăng 6,69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2013 của cả nước tăng  0,05% so với tháng trước đó, và tăng 6,69% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung trong 6 tháng đầu năm, CPI tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Thống kê cho thấy, sự tăng nhẹ của CPI tháng 6 là do tăng CPI của các nhóm: đồ uống và thuốc lá (tăng 0,32%); may mặc, mũ nón, giày dép (tăng 0,42%); thiết bị và đồ dùng gia đình (tăng 0,33%); thuốc và dịch vụ y tế (tăng 0,09%); giáo dục (tăng 0,03%); văn hóa, giải trí và du lịch (tăng 0,4%); hàng hóa và dịch vụ khác (tăng 0,15%). 

 

Xét theo khu vực thành thị và nông thôn, trong 11 nhóm chỉ số được công bố, thì ở khu vực thành thị chỉ có 3/11 nhóm có CPI tháng 6/2013 giảm so với tháng trước đó là các nhóm: nhà ở và vật liệu xây dựng (giảm 0,02%); giao thông (giảm 0,11%); bưu chính viễn thông (giảm 0,14%). Ở khu vực nông thôn, cũng có 3/11 nhóm có CPI tháng 6/2013 giảm so với tháng trước đó gồm: hàng ăn và dịch vụ ăn uống (giảm 0,17%); giao thông (giảm 0,07%); bưu chính viễn thông (giảm 0,12%).

Hải Bình

admin