Công trường không nghỉ lễ của tuyến metro số 1 Sài Gòn

Dù kỳ nghỉ lễ kéo dài nhiều ngày, các kỹ sư, công nhân của công trình metro vẫn tập trung toàn lực cho công việc.