Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng khá

Đánh giá về hoạt động sản xuất công nghiệp năm 2013, Bộ Công Thương cho biết, sản xuất công nghiệp năm 2013 ghi nhận sự phục hồi đáng kể của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Đánh giá về hoạt động sản xuất công nghiệp năm 2013, Bộ Công Thương cho biết, sản xuất công nghiệp năm 2013 ghi nhận sự phục hồi đáng kể của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2012, quý I ngành này đạt mức tăng trưởng 5,3%, quý II tăng 6,9%, quý III tăng 7,8% và quý IV tăng 10,1%, tính chung cả năm tăng 7,4% (năm 2012 tăng 5,5%).

IMG

Năm 2013 công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 7,4%, sau khi tăng 5,5% năm 2012

Ảnh: Nhã Chi

Xét về mức tăng trưởng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ ba, nhưng cao hơn nhiều so với mức tăng 5,5% của năm 2012 và chiếm khoảng 71% giá trị tăng thêm của toàn ngành. Trong mức tăng chung của toàn ngành năm nay, ngành chế biến, chế tạo đóng góp 5,3 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai thác làm giảm 0,1 điểm phần trăm.

 

Bên cạnh đó, một số nhóm ngành công nghiệp chế biến có mức tăng trưởng cao tập trung ở các ngành có thị trường xuất khẩu ổn định, tỷ trọng lớn như dệt may, da giầy… và thị trường trong nước tiêu thụ tốt như sản phẩm thiết bị điện, xe có động cơ... góp phần đáng kể vào mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2013. 

Trung Hiếu

ngocthanh