Công khai, minh bạch quá trình xây dựng, thực hiện chính sách pháp luật

Đó là giải pháp quan trọng để giảm thiểu số vụ khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới được nhiều đại biểu nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014 và tập huấn thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2014 do Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức ngày 19/2 tại Hà Nội.

Đó là giải pháp quan trọng để giảm thiểu số vụ khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới được nhiều đại biểu nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014 và tập huấn thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2014 do Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức ngày 19/2 tại Hà Nội. 

IMG

Ảnh: B.Thảo

Khiếu nại tập trung vào đất đai, nhà ở và đầu tư xây dựng cơ bản

 

Theo ông Lê Hồng Lĩnh – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp (TTCP) cho biết, tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2013 có xu hướng giảm so với năm 2012, trong đó số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước giảm rõ. Cụ thể, năm 2013, cả nước phát sinh 36.526 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước và con số này đối với tố cáo là 7.406 vụ. Nội dung khiếu nại hành chính chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, nhà ở (chiếm hơn 65% số đơn khiếu nại); nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm hơn 60% số đơn tố cáo, chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội. Trong năm vừa qua, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai giảm khoảng 6% nhưng một số vụ chưa giải quyết dứt điểm từ những năm trước gây ra tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, tạo bức xúc cho công dân khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương, chủ yếu là khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các dự án khu đô thị, thương mại, du lịch, khu công nghiệp, đường giao thông, công trình thủy lợi…

 

Ông Lê Hồng Lĩnh cũng cho biết, năm 2013, qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 95 tỷ đồng, 89 ha đất; trả lại cho tập thể, công dân 1.083 tỷ đồng, 93 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 675 người, chuyển cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm hình sự 28 vụ việc với 89 người.

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Phong Tranh – Tổng TTCP nhấn mạnh, để có thể giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo thì ngành thanh tra cần phải thực hiện, triển khai các biện pháp đồng bộ, hữu hiệu để giải quyết dứt điểm các vụ việc quan trọng, không để tồn đọng vụ việc, gây khiếu kiện kéo dài và vượt cấp; đồng thời phải làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân để dân hiểu, dân tin vào các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Trước dự báo trong năm 2014, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có thể tăng không nhiều nhưng diễn biến phức tạp, gay gắt, TTCP đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo và chủ động, kịp thời giải quyết vụ việc ngay từ lúc mới phát sinh, không để xảy ra phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội. 

 

Theo đó, một trong những giải pháp quan trọng mà TTCP đưa ra là chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng… Đặc biệt, TTCP cũng cho rằng, trong năm 2014 cũng sẽ đẩy mạnh việc công khai, minh bạch quá trình xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo. 

 

Cùng với đó là phải tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, nhất là những điểm mới của Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các nghị định hướng dẫn thi hành; chú trọng việc thông tin, tuyên truyền về các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực; kịp thời phê phán những hành vi vi phạm pháp luật và những biểu hiện lệch lạc trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; biểu dương những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bích Thảo

trungnam