Công khai dữ liệu về đầu tư công trong năm 2017

(BĐT) - Ông Đinh Lâm Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, trong năm 2017, Bộ KH&ĐT sẽ tiến hành hoàn thiện Hệ thống dữ liệu về đầu tư công. Sau khi hoàn thiện và đưa Hệ thống này vào vận hành, toàn bộ dữ liệu về đầu tư công sẽ được công bố.
Công khai dữ liệu về đầu tư công trong năm 2017

Đáng chú ý, Hệ thống sẽ được cập nhật dữ liệu thường xuyên và công khai trên một trang web chuyên biệt. Hệ thống cũng sẽ phân cấp quyền sử dụng đối với các cấp cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu… tùy thuộc vào trách nhiệm và quyền hạn được giao. Sự ra đời của Hệ thống dữ liệu về đầu tư công sẽ góp phần công khai, minh bạch; huy động sự giám sát của xã hội đối với việc sử dụng nguồn lực công; giúp tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Hiện tại, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân đang phối hợp với Trung tâm Tin học của Bộ KH&ĐT gấp rút hoàn thiện Hệ thống dữ liệu đầu tư công. Sau khi hệ thống dữ liệu này hoàn thành, Bộ KH&ĐT sẽ tổ chức tập huấn, đào tạo, hướng dẫn các địa phương trong cả nước cách thức sử dụng và khai thác nguồn dữ liệu trên Hệ thống.

Phan Ngọc