Công bố thu, chi ngân sách nhà nước 8 tháng

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 8 tháng đầu năm nay ước đạt 447.000 tỷ đồng, bằng 60,4% dự toán và bằng 98,4% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, thu nội địa ước đạt 286.530 tỷ đồng, bằng 57,9% dự toán, tăng 0,5% so với cùng kỳ 2011

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 8 tháng đầu năm nay ước đạt 447.000 tỷ đồng, bằng 60,4% dự toán và bằng 98,4% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, thu nội địa ước đạt 286.530 tỷ đồng, bằng 57,9% dự toán, tăng 0,5% so với cùng kỳ 2011.

 

Thống kê của Bộ Tài chính cho biết, cả nước chỉ có 12/63 địa phương thu đạt và cao hơn tiến độ dự toán (khoảng 67% dự toán); 37/63 địa phương thu đạt từ 55 - 67% dự toán; 14/63 địa phương còn lại thu đạt dưới 55% dự toán, bao gồm cả một số địa phương có số thu lớn như: Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Cần Thơ… Nếu so với cùng kỳ năm trước thì chỉ có 27/63 địa phương có số thu tăng trưởng dương. Hiện tại, Bộ Tài chính đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, đánh giá, rà soát lại các khoản thu để thu kịp thời các khoản phát sinh và tồn đọng. 

 

Về chi NSNN, Bộ Tài chính cho biết, 8 tháng đầu năm đã thực hiện chi NSNN khoảng 571.545 tỷ đồng, đạt 63,3% dự toán, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó chi cho đầu tư phát triển vẫn chiếm một tỷ trọng lớn với mức chi là 112.627 tỷ đồng, bằng 62,6% dự toán, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2011. 

 

Như vậy, bội chi NSNN trong 8 tháng đầu năm là 124.545 tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán năm. Đến hết tháng 8/2012 đã thực hiện phát hành được trên 91.600 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, bằng 130% số thực hiện năm 2011 và bằng 76,3% nhiệm vụ phát hành năm 2012. 

Q.M

 

trungnam