Công bố Quyết định thanh tra 2 dự án BOT ở Quảng Nam

Chiều ngày 22/4, tại TP. Đà Nẵng, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã công bố Quyết định thanh tra đối với dự án Đầu tư xây dựng

Chiều ngày 22/4, tại TP. Đà Nẵng, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã công bố Quyết định thanh tra đối với dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km987 - Km1027 thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn tỉnh Quảng Nam và dự án thành phần 1: Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km947 - Km987, tỉnh Quảng Nam. Cả 2 dự án này đều được thực hiện theo hình thức BOT và nằm trong danh mục 17 dự án BOT trên Quốc lộ 1A được Bộ KH&ĐT thanh tra, kiểm tra trong năm 2015 theo kế hoạch.

IMG

Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo nội dung Kế hoạch tiến hành thanh tra 2 dự án BOT đường bộ tại Quảng Nam

Tham dự Lễ công bố Quyết định thanh tra có ông Trần Kỳ Sơn – Chánh Thanh tra Bộ KH&ĐT; ông Hoàng Văn Hải – Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án 5 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền); ông Bạch Ngọc Du – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP và ông Thuận Hóa – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình 545 (đại diện hai nhà đầu tư thực hiện 2 dự án) cùng các đơn vị có liên quan.

 

Tại Hội nghị công bố Quyết định thanh tra, ông Lê Quốc Đạt – Phó Chánh Thanh tra Bộ KH&ĐT (Trưởng đoàn Thanh tra) đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra và thông báo nội dung Kế hoạch tiến hành thanh tra. Đại diện nhà đầu tư của từng dự án BOT đã báo cáo với toàn thể Hội nghị về thủ tục, quá trình triển khai, thực hiện từng dự án. Đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng báo cáo chung với toàn thể Hội nghị về trách nhiệm và thẩm quyền cụ thể của cơ quan nhà nước đối với từng dự án BOT nêu trên. Trong đó, điểm đáng chú ý là đối với dự án thành phần 1: Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km947 - Km987, tỉnh Quảng Nam do Công ty CP Xây dựng công trình 545 làm nhà đầu tư, vốn đầu tư của Nhà nước chỉ chiếm 15,34% tổng mức đầu tư của dự án, 84,66% vốn còn lại là của Nhà đầu tư.

 

Theo Quyết định, thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Tin và ảnh: Bích Thảo

ngocthanh