Cổ phần hóa nông, lâm trường có gì bất cập?

Cổ phần hóa các nông, lâm trường quốc doanh là việc cần làm ngay để nâng cao hiệu quả hoạt động của các nông, lâm trường. Thực tế cho thấy, sau khi cổ phần hóa, nhiều nông, lâm trường bước đầu đã vượt qua tình trạng giậm chân tại chỗ, có hướng phát triển bền vững.

Cổ phần hóa các nông, lâm trường quốc doanh là việc cần làm ngay để nâng cao hiệu quả hoạt động của các nông, lâm trường. Thực tế cho thấy, sau khi cổ phần hóa, nhiều nông, lâm trường bước đầu đã vượt qua tình trạng giậm chân tại chỗ, có hướng phát triển bền vững. Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), hiện nay còn gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết vấn đề quản lý và sử dụng đất đai của các nông, lâm trường khi cổ phần hóa. Phóng viên Báo Đấu thầu đã phỏng vấn ông Phạm Quốc Doanh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (thuộc Bộ NN&PTNT) về vấn đề này. 

 

Phóng viên (PV): Thưa ông, tại cuộc họp tổng kết về cổ phần hóa các nông, lâm trường có nhắc đến một số khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh. Vậy qua quá trình đi kiểm tra các nông, lâm trường, ông thấy có điều gì bất cập?

IMG

Ông Phạm Quốc Doanh

 

Ông Phạm Quốc Doanh: Có bất cập do có những vấn đề phát sinh bên ngoài những gì mà Nghị quyết đã quy định. Mô hình cũ thấy cần bổ sung gì cho hiệu quả thì chúng ta sẽ điều chỉnh, bổ sung. Theo tôi, cần bổ sung quyền hạn sử dụng đất đai của các nông, lâm trường quốc doanh. Ngoài ra, cần quy định rõ cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với nông, lâm trường quốc doanh. Đất đai của các nông, lâm trường luôn gắn với lợi ích của Nhà nước, vì vậy phải điều chỉnh sao cho việc quản lý, sử dụng đất các nông, lâm trường có hiệu quả.

 

PV: Theo ông, cần phải quản lý và quy hoạch đất đai thế nào để các nông, lâm trường phát huy hiệu quả sử dụng đất?

 

Ông Phạm Quốc Doanh: Theo tôi, chúng ta phải tính toán và rất thận trọng đối với đất đai trong các đơn vị có cổ phần hóa. Ngoài việc Nhà nước nắm cổ phần chi phối thì các đơn vị phải thuê đất của Nhà nước. Trên cơ sở hiện trạng đang có, chúng ta phải rà soát lại, xác định ranh giới, cắm mốc, lập quy hoạch, sau đó cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển sang cho thuê đất. Mọi việc phải thực hiện đồng bộ cùng lúc. Các nông, lâm trường khi tiến hành cổ phần hóa phải có kế hoạch rà soát đất đai và chuyển sang thuê đất của Nhà nước.

 

PV: Xin ông cho biết những vấn đề còn tồn tại trong việc cổ phần hóa tại một số nông, lâm trường vừa qua?

 

Ông Phạm Quốc Doanh: Về mặt phương pháp và quy trình triển khai thì cổ phần hóa nông, lâm trường theo trình tự chung đối với việc cổ phần hóa của Nhà nước, chỉ có khác là phương pháp tính giá trị tài sản doanh nghiệp ở các nông, lâm trường. Cách định giá trị tài sản doanh nghiệp là vườn cây hay đàn gia súc có những đặc thù riêng của nó. Tuy nhiên, khó nhất trong cổ phần hóa nông, lâm trường là vấn đề đất đai. Những đơn vị nào quản lý tốt, thực hiện đúng quy trình thuê đất của Nhà nước và thực hiện đúng quy trình cổ phần hóa thì đơn vị đó phát triển bền vững, việc quản trị doanh nghiệp tốt hơn. Còn lại những đơn vị hiện nay chưa chuyển sang thuê đất của Nhà nước, chưa rà soát lại đất đai mà vẫn để nguyên hiện trạng như vậy sẽ rất khó khăn để phát triển, dẫn đến tình trạng quản lý lỏng lẻo... 

 

PV: Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Quang (thực hiện)

trungnam