Có nên khuyến khích dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất?

Ông Lê Văn Tăng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ KH&ĐT, Thư ký Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức PPP: Việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi là trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

IMG

Ông Lê Văn Tăng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ KH&ĐT, Thư ký Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức PPP:

  Việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi là trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuy nhiên không có nghĩa là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tự lập mà có thể thuê tư vấn.

Theo Dự thảo Quy chế đầu tư theo hình thức PPP, ban hành kèm theo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP, các dự án do nhà đầu tư tự đề xuất mà cần đến vốn hỗ trợ của Nhà nước sẽ không được khuyến khích. Nhà đầu tư phải tự chịu mọi chi phí cũng như rủi ro khi chuẩn bị đề xuất dự án hay lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tất cả các dự án do nhà đầu tư đề xuất đều phải đưa ra đấu thầu rộng rãi.

Còn về chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi của nhà đầu tư, trong trường hợp đấu thầu thành công mà nhà đầu tư lập đề xuất dự án không trúng thầu thì sẽ được hoàn trả chi phí, nếu trúng thầu thì sẽ không được hoàn trả.

IMG

Ông Edward P. White, chuyên gia quốc tế về PPP:

Kinh nghiệm thực hiện PPP của nhiều nước cho thấy, dự án PPP do nhà đầu tư tự đề xuất có rủi ro phát sinh chi phí cao. Tại Ấn Độ, tỷ lệ dự án PPP do nhà đầu tư tự đề xuất chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chỉ khoảng 1%. Tại Philippines, các cơ quan chính phủ có thể chấp thuận các đề xuất do nhà đầu tư đưa ra trong trường hợp sử dụng công nghệ mới; không đòi hỏi bảo lãnh tài chính, trợ cấp hoặc vốn trực tiếp của Chính phủ; khi đề xuất được chấp thuận, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải công khai mời các đề xuất cạnh tranh khác trong 3 tuần liên tiếp.

Tiêu chí đầu tiên tại nhiều nước khi lựa chọn thực hiện dự án PPP là dự án phải thuộc diện ưu tiên cao của Chính phủ, và cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có nguồn lực để chi trả hoặc tham gia vào dự án. Vì thế, chỉ có cơ quan nhà nước mới nắm rõ nhất những vấn đề này để lập và lựa chọn dự án PPP khả thi, hiệu quả.

Việt Thắng

Ảnh: Tiên Giang

trungnam