Cơ hội và thách thức trong phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 23/5, Diễn đàn “Cơ hội và thách thức trong phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, hướng tới cộng đồng kinh tế chung ASEAN” đã diễn ra tại Hà Nội. Mục đích của Diễn đàn là giúp các nhà công nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức, duy trì khả năng cạnh tranh và phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong ASEAN.

Ngày 23/5, Diễn đàn “Cơ hội và thách thức trong phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, hướng tới cộng đồng kinh tế chung ASEAN” đã diễn ra tại Hà Nội. Mục đích của Diễn đàn là giúp các nhà công nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức, duy trì khả năng cạnh tranh và phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong ASEAN.


Theo khảo sát của Công ty Reed Tradex (Thái Lan), ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam ngày càng phát triển và có vai trò quan trọng trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng cũng như chuỗi giá trị toàn cầu. Các công ty, tập đoàn nước ngoài lớn đã thiết lập nhiều nhà máy chế tạo và lắp ráp tại Việt Nam. Điều đó chứng tỏ họ kỳ vọng vào việc cắt giảm chi phí vận chuyển và rủi ro, tạo cơ hội lớn cho các nhà cung cấp phụ tùng trong nước phát triển sản xuất.

Năm 2015, cộng đồng kinh tế ASEAN được hiện thực hóa sẽ giúp việc trao đổi máy móc, công nghệ, tri thức và các sản phẩm khác dễ dàng hơn. Ông Nguyễn Văn Thụ, Chủ tịch Hiệp hội Cơ khí Việt Nam đánh giá: Việc gia nhập này một mặt sẽ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Việt Nam nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng; mặt khác cũng tạo ra những thách thức trong việc cải thiện công nghệ trong nước để cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực. Do đó, Việt Nam cần chuẩn bị thật tốt các nhân tố như: phát triển sản phẩm, đào tạo nhân lực, tăng khả năng cạnh tranh… để ngành công nghiệp hỗ trợ có chỗ đứng vững chắc.

Diễn đàn là một trong các hoạt động quảng bá cho 3 triển lãm về máy móc, thiết bị dành cho ngành công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ dự kiến được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM vào cuối năm 2012, đầu năm 2013. 

T.Tuyết

trungnam