Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2014?

Ông Tạ Đình Xuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia. Dự kiến năm 2014, kinh tế thế giới cũng như trong nước có triển vọng sáng hơn.

IMG

Ông Tạ Đình Xuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia.

Dự kiến năm 2014, kinh tế thế giới cũng như trong nước có triển vọng sáng hơn. Ở nước ngoài hiện đang có sự chuyển dịch dòng vốn FDI, nhiều nhà đầu tư đã đầu tư vào Trung Quốc đang muốn dịch chuyển đầu tư. Việt Nam là một trong những địa điểm đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư này bởi đây là thị trường có thuận lợi hơn về chi phí lao động, chính trị ổn định… Đặc biệt, ở trong nước, Chính phủ Việt Nam tiếp tục chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, cán cân thương mại có chuyển biến tích cực… Đây là một trong những điều kiện rất tốt để doanh nghiệp (DN) có những đột phá mở rộng thị trường, giải quyết đầu ra cho sản phẩm trong năm tới.

 

IMG

Bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Trong năm 2014, DN có niềm tin khá mạnh vào những cải thiện trong hoạt động sản xuất – kinh doanh thể hiện qua chỉ số động thái dự cảm có chuyển biến tốt. Cơ sở của dự cảm này là chỉ số động thái tổng hợp của tổng thể tình hình sản xuất - kinh doanh thực năm 2013 có xu hướng tích cực hơn; doanh số bán hàng tăng khá mạnh, cùng với đó là sự cải thiện đáng kể về năng suất lao động. Bên cạnh đó, việc giảm lãi suất đã tạo điều kiện cho DN tiếp cận nguồn vốn tín dụng có phần dễ dàng hơn cùng với việc huy động thêm các kênh khác góp phần thúc đẩy sản xuất - kinh doanh.

Trung Hiếu (thực hiện)

 

ngocthanh