Chung tay cải cách thủ tục hành chính để thúc đẩy đầu tư

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Chung tay cải cách TTHC.

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Chung tay cải cách TTHC. 

IMG

                                                                                                 Ảnh: Nhã Chi

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cuộc thi Chung tay cải cách TTHC là cách làm hiệu quả, thiết thực, góp phần triển khai và hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách TTHC. Cuộc thi đã tìm ra nhiều giải pháp, sáng kiến cải cách TTHC thiết thực, giúp giảm gánh nặng và chi phí tuân thủ TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

Được triển khai trên toàn quốc từ tháng 12/2011 - 10/2012, Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được hơn 31.000 bài dự thi viết về nhiều lĩnh vực của các cá nhân, tổ chức, tập thể. Cuộc thi đã trao giải Nhì cho 3 cá nhân, tập thể; trao giải Ba cho 5 cá nhân, tập thể và trao giải Khuyến khích cho 13 cá nhân, tập thể. Thông qua Cuộc thi, đã phát hiện những vấn đề bất cập trong các quy định hiện hành về TTHC và đưa ra các giải pháp cải cách cụ thể cho các TTHC chưa hợp lý, không cần thiết và có chi phí cao cho người dân và doanh nghiệp.

 

Ông Ngô Hải Phan, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi cho biết: Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc tìm ra các sáng kiến, ý tưởng khả thi nhằm ứng dụng vào thực tiễn, giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính nhà nước. 

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định mạnh mẽ cam kết của Chính phủ hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tham gia tích cực, chủ động và mạnh mẽ hơn nữa vào công cuộc cải cách TTHC của Chính phủ, nhằm duy trì và phát huy các kết quả cải cách đã đạt được trong thời gian qua.

 

Dự kiến, Cuộc thi sẽ được định kỳ phát động theo từng chuyên đề gắn với ưu tiên cải cách trọng tâm của Chính phủ nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng với Chính phủ thực hiện mục tiêu và quyết tâm cải cách TTHC.

Hải Bình

 

trungnam