Chuẩn bị xây dựng đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa (TP.HCM)

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của UBND TP.HCM về việc áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư đàm phán hợp đồng BT đối với dự án Đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa, TP.HCM.

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của UBND TP.HCM về việc áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư đàm phán hợp đồng BT đối với dự án Đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa, TP.HCM.

 

UBND TP.HCM chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà đầu tư đàm phán hợp đồng BT thực hiện Dự án nêu trên theo đúng quy định hiện hành để đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư.

 

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý với phương thức thanh toán cho Dự án như đề nghị của UBND TP.HCM và yêu cầu Thành phố tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 231/BTC-QLCS ngày 3/4/2015 trong quá trình triển khai thực hiện.

 T.K

ngocthanh