Chuẩn bị hoạt động quản lý hải quan tại Nhà ga T2 sân bay Nội Bài

Hải quan Hà Nội thuộc Tổng cục Hải quan cho biết, xác định việc tổ chức công tác quản lý hải quan tại Nhà ga T2 sân bay Nội Bài (Nhà ga T2) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, với yêu cầu phải bảo đảm quản lý hiệu quả tại Cảng hàng không hiện đại, lớn nhất của cả nước, thời gian qua,

Hải quan Hà Nội thuộc Tổng cục Hải quan cho biết, xác định việc tổ chức công tác quản lý hải quan tại Nhà ga T2 sân bay Nội Bài (Nhà ga T2) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, với yêu cầu phải bảo đảm quản lý hiệu quả tại Cảng hàng không hiện đại, lớn nhất của cả nước, thời gian qua, Hải quan Hà Nội đã quyết liệt triển khai toàn diện các công tác chuẩn bị cho hoạt động quản lý hải quan tại Nhà ga T2, đảm bảo cho Nhà ga T2 vận hành chính thức vào ngày hôm qua (1/1/2015).

 

Theo Chi cục Hải quan Nội Bài, đến ngày 27/12/2014, Chi cục Hải quan Nội Bài đã thực hiện di chuyển và lắp đặt xong hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống máy soi và hệ thống phát hiện phóng xạ; đã kết nối thành công 93 ống camera của cơ quan hàng không và lắp đặt 68 ống camera giám sát của hải quan.

 

Về công tác nghiệp vụ, để chuẩn vị cho công tác quản lý hải quan tại Nhà ga T2, Hải quan Hà Nội đã xây dựng phương án thu thập thông tin hành khách xuất nhập cảnh (XNC) phục vụ công tác xây dựng hồ sơ rủi ro hành khách, xác định đối tượng trọng điểm kiểm tra; phối hợp với Ban Quản lý rủi ro xây dựng quy định quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý của khách XNC, quá cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài.

 

Những ngày cuối năm 2014, trực tiếp chỉ đạo công tác hải quan tại sân bay Nội Bài, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh cho biết, Nhà ga T2 được coi là nhà ga sân bay lớn và hiện đại nhất Việt Nam, Hải quan là một trong những lực lượng nòng cốt để vận hành Nhà ga, đáp ứng được yêu cầu chính quy, hiện đại. Về lâu dài, Hải quan Hà Nội cần phải nhanh chóng hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy hải quan tại Nhà ga T2 để Tổng cục Hải quan phê duyệt; tăng cường công tác quản lý rủi ro; xác định rõ trách nhiệm an ninh hàng không với các lực lượng chức năng hoạt động trên địa bàn.

 Q.M

ngocthanh