Chưa xây dựng cơ chế bảo lãnh Chính phủ áp dụng thí điểm cho dự án PPP

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ về việc nghiên cứu thí điểm áp dụng cơ chế bảo lãnh cho các dự án ngành giao thông theo hình thức hợp đồng PPP.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Công văn nêu rõ, xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 11107/BTC-ĐT ngày 12/9/2018 về việc nghiên cứu thí điểm áp dụng cơ chế bảo lãnh cho các dự án ngành giao thông đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có hai ý kiến chỉ đạo.

Một là, chưa xây dựng cơ chế bảo lãnh Chính phủ để áp dụng thí điểm đối với các dự án PPP. Nhà nước khuyến khích đầu tư các dự án giao thông quan trọng đầu tư theo hình thức PPP thông qua cơ chế sử dụng vốn góp của Nhà nước để hỗ trợ giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình thuộc dự án PPP…

Hai là, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu và tổng hợp ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 11107/BTC-ĐT nêu trên trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật PPP theo quy định.

Hoàng Oanh