Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2014 của cả nước tăng 7,6%

Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 12 của cả nước ước tính tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 12 của cả nước ước tính tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2013. Trong các ngành công nghiệp, chỉ số sản xuất ngành khai khoáng tháng 12 tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2013; ngành chế biến, chế tạo tăng 11,3%, mức tăng cao nhất trong năm; sản xuất và phân phối điện tăng 9,2%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 7,6%. Tính chung cả năm 2014, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 7,6%, cao hơn mức tăng 5,9% của năm 2013. 

 

Hải Phòng là địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2014 tăng cao nhất, tăng 12,3% so với năm 2013. Tiếp đến là Long An tăng 12,2%; Đà Nẵng tăng 10,9%; Hải Dương tăng 10,3%; Bình Dương tăng 8,8%. Riêng Vĩnh Phúc và Bắc Ninh có chỉ số ngành công nghiệp năm 2014 giảm so với năm 2013 với mức giảm lần lượt là 2,6 và 12,8%.

 

Về chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp, Tổng cục Thống kê cho biết, tại thời điểm 1/12/2014, chỉ số sử dụng lao động tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng thời điểm năm 2013. Cũng tại thời điểm này, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô công nghiệp lớn đều có sự gia tăng đáng kể như: Đồng Nai tăng 9,4% so với cùng thời điểm năm 2013; Quảng Nam tăng 5,8%; Bình Dương tăng 5,8%; Long An tăng 5,2%; Hải Phòng tăng 4,3%.

 Q.M

 

ngocthanh