Chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng đất hơn 162 tỷ đồng tại TP. Huế

(BĐT) - Theo Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, trong quý I/2018, địa phương này sẽ chỉ định thầu nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất - Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, TP. Huế.

Lý do chỉ định nhà đầu tư, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, là vì chỉ có duy nhất 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển là Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế có địa chỉ tại Lô 09 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự án nêu trên có tổng chi phí thực hiện là 162,185 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là trên 3,425 tỷ đồng.

Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế hiện sở hữu 7 công ty con tại Thừa Thiên Huế. Tính đến kỳ kế toán kết thúc ngày 30/9/2017, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho biết, tổng tài sản của Công ty là 656,762 tỷ đồng, doanh thu đạt 267,988 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 43,113 tỷ đồng.

                

Lê Xuân