Chỉ định nhà đầu tư cải tạo tuyến hàng hải tại Đà Nẵng

(BĐT) - Cục Hàng hải Việt Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến luồng hàng hải vào khu bến cảng Thọ Quang, cảng biển Đà Nẵng theo hình thức PPP (hợp đồng BLT). 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Dự án này có tổng mức đầu tư là 76,1 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của doanh nghiệp cảng là 12,2 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là gần 9,6 tỷ đồng; vốn vay thương mại là 54,3 tỷ đồng.

Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, hồ sơ yêu cầu của Dự án sẽ được phát hành vào tháng 7/2017, hình thức lựa chọn là chỉ định nhà đầu tư, phương thức lựa chọn là một giai đoạn một túi hồ sơ.            

Hải Bình