CC1 lập đề xuất Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua Hải Phòng

(BĐT) - UBND TP. Hải Phòng và Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) vừa ký kết biên bản ghi nhớ về Dự án Xây dựng Tuyến đường bộ ven biển qua thành phố Hải Phòng.

Tuyến đường bộ ven biển đi qua địa bàn TP. Hải Phòng có tổng chiều dài khoảng 20,8km, trong đó phần cầu dài khoảng 3,52km, phần đường dài 17,02km.

Dự án được bố trí vốn ngân sách nhà nước, tuy nhiên để tháo gỡ khó khăn cho ngân sách nhà nước, sớm triển khai thực hiện Dự án, CC1 đã có văn bản đề nghị Thành ủy và UBND TP. Hải Phòng xem xét, chấp thuận cho CC1 được tham gia nghiên cứu, đầu tư Dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP). Ngày 9/9/2016, UBND TP. Hải Phòng đồng ý giao CC1 lập Đề xuất Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn TP. Hải Phòng theo hình thức PPP.

Theo nghiên cứu sơ bộ, để phát huy hiệu quả khai thác tuyến đường, nhà đầu tư đề xuất bổ sung 9km đoạn tuyến thuộc tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình vào Dự án. Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Thái Bình, nên tuyến đường sẽ có quy mô 29,54km, với tổng mức đầu tư dự kiến là 3.250 tỷ đồng. 

Hải Bình