Cắt giảm ngay những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXHVN) tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật,

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXHVN) tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật, các quy trình, quy chế để cắt giảm ngay những thủ tục hành chính (TTHC) không còn phù hợp, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp song vẫn đảm bảo quản lý của Nhà nước.

 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, BHXHVN tăng cường phối hợp với các bộ, ngành trong giải quyết các TTHC thuế, BHXH. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, BHXH theo hướng thuê dịch vụ công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp, người nộp thuế, BHXH; phấn đấu năm 2015 số doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt trên 95%, số doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%...

 

Để đảm bảo hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất đổi mới quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015 với việc quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh lớn, đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp nhưng không hoặc chưa thành lập doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan để từ ngày 1/7/2015 trở đi thống nhất thực hiện một mã số doanh nghiệp duy nhất trong quan hệ, giao dịch giữa các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Thủy Dung

ngocthanh