Cấp bảo lãnh chính phủ cho khoản vay thực hiện dự án Thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa)

Dự án Thủy điện Hồi Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cấp bảo lãnh chính phủ cho khoản vay thương mại từ Ngân hàng Goldman Sachs

Dự án Thủy điện Hồi Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cấp bảo lãnh chính phủ cho khoản vay thương mại từ Ngân hàng Goldman Sachs sau khi chủ đầu tư Dự án hoàn thành các công việc theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 4413/BTC-QLN ngày 6/4/2015. 

 

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt nội dung Thư bảo lãnh và cho phép Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo lãnh cho Hợp đồng vay Ngân hàng Goldman Sachs để thực hiện Dự án.

 

Mức phí bảo lãnh được phê duyệt là 0,25%/năm tính trên dư nợ của khoản vay được bảo lãnh. Bộ Tư pháp là đơn vị được giao cấp Ý kiến pháp lý về Hợp đồng vay; Ý kiến pháp lý về Thư bảo lãnh và Người bảo lãnh.

 

Dự án Thủy điện Hồi Xuân được xây dựng trên địa bàn 2 xã Thanh Xuân và Hồi Xuân, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), có công suất 102MW, gồm 3 tổ máy phát điện và sản xuất lượng điện trung bình hàng năm là 432,6 triệu KW giờ. Tổng mức đầu tư của Dự án là hơn 3.320 tỷ đồng. Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 3/2010.

 Trần Tuyết

ngocthanh