Cao Bằng phát triển đô thị Khuổi Đưa theo hợp đồng BT

(BĐT) - UBND tỉnh Cao Bằng vừa phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Phát triển đô thị Khuổi Đưa - Khu đô thị 1B - Giai đoạn 1, phường Ngọc Xuân, TP. Cao Bằng. 

Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT với tổng mức đầu tư 267,73 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2018 - 2022, tổng diện tích đất sử dụng cho Dự án là 144.736 m2.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng khu đô thị mới cho phường Ngọc Xuân và TP. Cao Bằng, góp phần phát triển nâng cấp TP. Cao Bằng lên đô thị loại II vào năm 2020; làm cơ sở hoạch định các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và huy động các nguồn lực đầu tư…      

Bích Thảo