Cần tôn trọng quyền của người dân đối với việc sử dụng đất đai

Thẩm quyền của việc thu hồi đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng là một trong những vấn đề được các đại biểu thảo luận tại nhiều hội thảo về lấy ý kiến cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi do Bộ TN&MT tổ chức trong suốt thời gian vừa qua.

Thẩm quyền của việc thu hồi đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng là một trong những vấn đề được các đại biểu thảo luận tại nhiều hội thảo về lấy ý kiến cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi do Bộ TN&MT tổ chức trong suốt thời gian vừa qua.

IMG

Ảnh: Nhã Chi

Theo Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải tuân theo quy hoạch và theo kế hoạch đã được HĐND cấp tỉnh, cấp huyện quy định. Đối với các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất có rừng phòng hộ hoặc đất lúa, ngoài việc theo quy định của pháp luật, theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất còn phải có sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Dự thảo quy định việc giao đất, cho thuê đất, giao các quyền sử dụng đất phải qua khá nhiều thủ tục cho đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để sử dụng vào mục đích khác ngoài các quy định khác còn phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng. Về nội dung này, nhiều ý kiến cho rằng, liệu Thủ tướng có nắm được diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng hay không để phê duyệt quy hoạch, sử dụng đất trong khi việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và HĐND cấp huyện phê duyệt hàng năm.

 

Theo ông Nguyễn Hữu Lộc - Phó Giám đốc Sở TN&MT Hưng Yên, quy định như Điều 50 của Dự thảo Luật: “Trường hợp giao đất, cho thuê đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để sử dụng vào mục đích khác thì ngoài các căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều này còn phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ” là chưa rõ ràng, phải quy định thu hồi từ diện tích bao nhiêu mới cần phải xin phép Thủ tướng.

 

Ông Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, việc sửa đổi Luật Đất đai lần này là khắc phục những yếu kém, hạn chế trong việc quản lý và sử dụng đất đai vừa qua. Chúng ta cần phải có những quy hoạch rất cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ TN&MT cần phải tham mưu cho Chính phủ và xác định cụ thể với cấp chính quyền địa phương. Cần có cụ thể diện tích đất trồng lúa cho các tỉnh để các tỉnh có trách nhiệm quản lý và không được phép xâm hại và không cấp dự án ở khu đất đó.

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang cho rằng, việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm quản lý tốt hơn việc sử dụng đất, tôn trọng quyền của người dân đối với việc sử dụng đất đai. Đã có quy hoạch sử dụng đất nhưng các địa phương đã quá dễ dãi cho các chủ đầu tư, có tình trạng nhiều doanh nghiệp thừa đất còn người dân không có đất để sản xuất và trồng trọt…

QV

 

trungnam