Cần thu hút tư nhân đầu tư công trình nước sạch ở nông thôn

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 cho biết, năm 2014,

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 cho biết, năm 2014, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp đã có những thay đổi cơ bản về nhận thức của cả hệ thống chính trị; phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đã phát huy tác dụng, Chương trình đã có bước chuyển khá mạnh, người dân tích cực tham gia, các địa phương có nhiều sáng tạo, cách làm hay, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới; huy động được nguồn lực rất to lớn. 

 

IMG

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo, trong tái cơ cấu đầu tư công cần nghiên cứu, có cơ chế, chính sách thu hút và nhân rộng mô hình tư nhân bỏ vốn đầu tư vào các công trình cung cấp nước sạch

 Ảnh: Nhã Chi

 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng lưu ý, ngành nông nghiệp năm 2015 và thời gian tới cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Ngành hơn nữa. Trước hết, tập trung vào các nội dung về cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn cơ cấu tổ chức Ngành; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp dịch vụ, sản xuất nông nghiệp.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trong tái cơ cấu đầu tư công cần nghiên cứu, có cơ chế, chính sách thu hút và nhân rộng mô hình tư nhân bỏ vốn đầu tư vào các công trình cung cấp nước sạch, xử lý chất thải ở nông thôn, thủy lợi và các lĩnh vực khác. Cùng với đó là đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất như: phát triển các hình thức hợp tác, liên kết giữa người sản xuất với các doanh nghiệp, hợp tác xã để tổ chức sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung quy mô lớn, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ; đồng thời tiếp tục hình thành, nhân rộng các mô hình doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để sản xuất kinh doanh, cạnh tranh hiệu quả.

B.T

ngocthanh