Cần Thơ dự kiến thực hiện 48 triệu USD vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong thời kỳ 2013 - 2015

Đó là kế hoạch được TP. Cần Thơ đưa ra trong Quy hoạch thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) thời kỳ 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn TP. Cần Thơ, vừa được UBND Thành phố phê duyệt.

Đó là kế hoạch được TP. Cần Thơ đưa ra trong Quy hoạch thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) thời kỳ 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn TP. Cần Thơ, vừa được UBND Thành phố phê duyệt. 

 

Trong giai đoạn trên, TP. Cần Thơ có tất cả 22 chương trình, dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư trên 1 tỷ USD. Đây là danh mục chương trình, dự án có tính chất mở, có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế.

 

Quy hoạch được phê duyệt là tài liệu “khung” cho việc lập kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm và đề xuất các chương trình, dự án thu hút, sử dụng ODA trên địa bàn Thành phố.

 

Dự kiến tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thực hiện trong thời kỳ 2013 - 2015 của Thành phố khoảng 48 triệu USD (trong đó: vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho các chương trình và dự án mới với dự kiến vốn thực hiện sẽ đạt khoảng 24 triệu USD).

 

Trong thời kỳ 2013 - 2015, Thành phố ưu tiên thu hút và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi cho 3 lĩnh vực chủ yếu sau:  Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật của nội đô và các thị trấn, thị tứ và khu dân cư tập trung trên địa bàn Thành phố; phát triển kết cấu hạ tầng xã hội; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 

Để huy động nguồn vốn ngoài nước đáp ứng 5 - 10 % tổng vốn đầu tư toàn xã hội cho Kế hoạch 5 năm 2011- 2015, Thành phố xác định phải có những quyết sách mạnh mẽ, giải pháp quyết liệt để cải thiện môi trường đầu tư nhằm tăng mạnh thu hút và thực hiện vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, có những chính sách và giải pháp thiết thực để đẩy mạnh công tác kiều hối, chủ động và tích cực vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

 

Ngoài ra, Ban công tác ODA của TP. Cần Thơ sẽ tập trung xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của các chương trình, dự án hiện đang thực hiện trên địa bàn Thành phố để đảm bảo giải ngân hết vốn của các chương trình, dự án và tiến độ thực hiện đã đề ra,... Cân đối chặt chẽ vốn đối ứng trong kế hoạch hàng năm cho các chương trình, dự án đang thực hiện để đảm bảo cung cấp đủ và đúng tiến độ, bảo đảm cam kết với các nhà tài trợ…

Nguyên Minh

admin