Cần nhiều giải pháp quyết liệt để hoàn thành thu ngân sách

Công tác điều hành tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2013 đã có nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thì công tác này cần rất nhiều giải pháp chỉ đạo điều hành quyết liệt.

Công tác điều hành tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2013 đã có nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thì công tác này cần rất nhiều giải pháp chỉ đạo điều hành quyết liệt.

IMG

Ảnh: Nhã Chi

11/14 khoản thu, sắc thuế thấp hơn yêu cầu tiến độ dự toán

 

Ngày 17/7/2013, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm 2013. 

 

Theo Báo cáo Đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm 2013 của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, thu NSNN ước đạt 356.520 tỷ đồng, đạt 43,7% dự toán, tăng 4,5% mức thực hiện cùng kỳ năm 2012. 

IMG

Trong đó, thu nội địa - nguồn thu NSNN lớn nhất, đạt mức thu 236.170 tỷ đồng, bằng 43,3% dự toán. Bộ Tài chính đánh giá, đây là mức thấp so với cùng kỳ một số năm gần đây (thu nội địa 6 tháng đầu năm 2010 đạt 52,1% dự toán, năm 2011 thu đạt 53% dự toán, năm 2012 thu đạt 44,7% dự toán). Ước tính có 3/14 khoản thu, sắc thuế thu đạt tiến độ dự toán (từ 50% dự toán trở lên), nhưng là các khoản thu nhỏ; 11/14 khoản thu, sắc thuế còn lại thu thấp hơn yêu cầu tiến độ dự toán (đạt dưới 50% dự toán), trong đó có các khoản thu quan trọng như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (đạt 39,4%), thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh (đạt 42,7%);... Ước tính cả nước có 21/63 địa phương có số thu nội địa đạt tiến độ dự toán, chủ yếu là các địa phương có số thu nhỏ; 42/63 địa phương thu đạt dưới 50% dự toán, trong đó có các địa phương trọng điểm thu như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP.HCM, Đồng Nai,... 

 

 Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, chi NSNN thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 448.910 tỷ đồng, bằng 45,9% dự toán, tăng  7,5% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng chi đầu tư phát triển ước đạt 77.920 tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán, bằng 100,3% so cùng kỳ năm 2012. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (cả vốn NSNN và vốn trái phiếu chính phủ) đạt khá so với cùng kỳ năm 2012, trong đó vốn NSNN giải ngân đến các chủ đầu tư ước đạt 44,4% dự toán (cùng kỳ năm 2012 đạt 34% dự toán); vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ ước đạt khoảng 50% kế hoạch (cùng kỳ năm 2012 đạt khoảng 23,7% dự toán). 

 

Cần nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu

 

Bộ Tài chính nhận định, thu NSNN đạt thấp so với yêu cầu dự toán và thực hiện cùng kỳ năm trước. Với tiến độ thu này, kết hợp với việc thực hiện một số chính sách ưu đãi về thuế thì khả năng giảm thu NSNN năm 2013 là rất lớn. Trong khi đó, phát sinh nhiều nhu cầu tăng chi NSNN năm 2013, nhất là nhu cầu ứng chi đầu tư phát triển để kích cầu nền kinh tế. 

 

Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong các tháng cuối năm 2013, trong đó nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là, phải tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm với những giải pháp như: tăng cường công tác quản lý thu NSNN, tập trung chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013; tập trung thanh, kiểm tra các hoạt động giao dịch liên kết có dấu hiệu chuyển giá của các doanh nghiệp FDI và các ngành nghề kinh doanh mới; đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế; đồng thời, tăng cường kiểm soát chi ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả; thực hiện các biện pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từ NSNN, vốn trái phiếu chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA,...

 

Để đảm bảo cân đối NSNN mang tính khả thi trong điều kiện giảm thu lớn do nhiều nguyên nhân, Bộ Tài chính cũng kiến nghị trước mắt dừng ban hành các chính sách làm giảm thu NSNN; hạn chế thấp nhất việc ban hành các chế độ, chính sách làm tăng chi NSNN; hạn chế việc ứng vốn các dự án đầu tư do khó khăn về cân đối ngân sách và huy động vốn;...

 

Theo Bộ Tài chính, thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 29.850 khoản chi của 13.700 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 398 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định. Chi NSNN vẫn còn diễn ra tình trạng lãng phí, kém hiệu quả, chi mua sắm vượt tiêu chuẩn định mức. Công tác phân bổ và giao dự toán có nơi, có lúc còn chậm, chưa phân bổ hết dự toán ngay từ đầu năm; bố trí vốn đầu tư cho các dự án chưa đủ điều kiện, phân bổ vốn không đúng với cơ cấu, chương trình hỗ trợ được giao, chưa sát với khả năng triển khai thực hiện...

 

Nguyệt Minh

admin