Cần làm rõ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Nhiều vấn đề trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020 đã được thảo luận tại Hội thảo: “Tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại” được tổ chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ngày 24/10.

Nhiều vấn đề trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020 đã được thảo luận tại Hội thảo: “Tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại” được tổ chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ngày 24/10. Thứ trưởng thường trực Bộ KH&ĐT Cao Viết Sinh chủ trì Hội thảo. Tham gia Hội thảo còn có đại diện của Hội đồng Lý luận Trung ương, các nhà khoa học trong nước và đại diện của các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ KH&ĐT. 

IMG

Thứ trưởng thường trực Bộ KH&ĐT Cao Viết Sinh phát biểu tại Hội thảo “Tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại”


Thứ trưởng Cao Viết Sinh cho biết, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020 đã đưa ra mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Vì thế, nhiệm vụ của Hội thảo hôm nay là phải làm rõ và tăng thêm luận cứ, rà soát lại cách tiếp cận của việc xây dựng các tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng thời, xem xét đến năm 2020, Việt Nam có khả năng đạt được các tiêu chí đó không. Nhận diện những thách thức và đề xuất những giải pháp phù hợp, cụ thể, mang tính đột phá. 

 

Thay mặt Tổ công tác xây dựng báo cáo chuyên đề này, PGS.TS. Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (thuộc Bộ KH&ĐT) trình bày đề cương chuyên đề: Tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chuyên đề gồm 3 phần, trong đó nhấn mạnh những thách thức để thực hiện các tiêu chí như: tác động của tình hình kinh tế thế giới, nghiên cứu kinh tế trong nước để tìm ra những giải pháp phù hợp; nghiên cứu, tính toán cách thức sử dụng tài sản quốc gia một cách có hiệu quả; lựa chọn công nghệ, lựa chọn đối tác thế nào cho phù hợp.

 

Theo TS. Đinh Quang Ty, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên đề này được Hội đồng đặt hàng 2 đơn vị cùng viết là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Viện Kinh tế Việt Nam. TS. Đinh Quang Ty cho biết, điểm cần thiết phải làm rõ trong chuyên đề này là phải trả lời cho Ban Bí thư và Bộ Chính trị câu hỏi: Có khả năng thực hiện các chỉ tiêu nước công nghiệp theo hướng hiện đại hay không?

 

Đồng thuận với TS. Đinh Quang Ty, các đại biểu tham gia Hội thảo đều cho rằng, cần phải nhìn nhận đúng khả năng thực hiện khi xây dựng các chỉ tiêu đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Đặc biệt, cần quan tâm đến việc xác định được nguồn lực thực hiện, xem có nguồn lực nào mới hay có nguồn lực nào mất đi để làm rõ thách thức, đề xuất giải pháp phù hợp có hiệu quả. 

 

Các đại biểu cũng đưa ra những ý kiến, đề xuất các giải pháp xung quanh những vấn đề mang tính định hướng chung cho chuyên đề này.

Tin và ảnh: Nguyễn Quang

 

trungnam