Cần khoảng 4.000 tỷ đồng để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 13/6, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo về Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu (CSDL) liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án).

Ngày 13/6, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo về Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu (CSDL) liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án). Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn cho biết: Đề án vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 8/6/2013 theo Quyết định số 896/QĐ-TTg đã xác định các mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện theo 2 giai đoạn (2013 - 2014 và 2015 - 2020). Theo đó, đến hết năm 2020 thông tin cơ bản của mọi công dân sẽ được nhập, cập nhật vào CSDL quốc gia về dân cư và mỗi công dân đều có số định danh cá nhân; các cơ quan hành chính nhà nước tại 4 cấp chính quyền khai thác, sử dụng thông tin trực tuyến tại CSDL quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC cho công dân; từng bước kết nối CSDL chuyên ngành với CSDL quốc gia về dân cư. Dự kiến nguồn kinh phí cho Đề án sẽ lên tới khoảng 4.000 tỷ đồng.

 

Để thực hiện đơn giản hóa TTHC, giảm giấy tờ công dân, tính toán sơ bộ của Bộ Tư pháp cho thấy sẽ cần sửa đổi, bổ sung tối thiểu 178 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và năm 2016 mới triển khai việc nhập thông tin công dân để xác lập số định danh cá nhân đối với trường hợp công dân đăng ký khai sinh trước ngày 1/1/2016. Trong khi đó có ý kiến cho rằng, Đề án đã được phê duyệt, việc cung cấp số định danh cá nhân đối với các công dân đăng ký khai sinh có thể thực hiện được ngay chứ không cần tới thời điểm năm 2016, như vậy sẽ tránh những lãng phí nguồn lực thực hiện Đề án. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp khẳng định là chưa thực hiện việc xác lập số định danh cá nhân ngay, bởi số định danh cá nhân là một dãy số tự nhiên được cấp ngay khi nhập dữ liệu vào CSDL quốc gia về dân cư và được coi như “chìa khóa” để truy cập các dữ liệu của mỗi công dân. Và để sử dụng được “chìa khóa” này thì CSDL về dân cư phải được hoàn thiện trước. Việc xây dựng CSDL về dân cư tới năm 2015 mới hoàn thành và năm 2016 mới có thể bắt đầu triển khai nhập thông tin công dân để xác lập số định danh cá nhân.

H. Bình

ngocthanh