Cần dành nhiều ưu đãi để phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 27/2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức cuộc họp về những chính sách ưu đãi đầu tư dành cho lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Đánh giá về hoạt động của ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam hiện nay, các chuyên gia cho rằng, sau khi Việt Nam gia nhập WTO, AFTA…

Ngày 27/2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức cuộc họp về những chính sách ưu đãi đầu tư dành cho lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Đánh giá về hoạt động của ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam hiện nay, các chuyên gia cho rằng, sau khi Việt Nam gia nhập WTO, AFTA…, ngày càng có nhiều doanh nghiệp FDI đến tìm kiếm cơ hội và hợp tác đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Tuy nhiên, cản trở lớn tới hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp này chính là ngành công nghiệp hỗ trợ của nước ta còn yếu. Điều này dẫn đến tình trạng mặc dù các doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam nhưng vẫn phải nhập khẩu vật tư, linh kiện từ nước ngoài, giá trị gia tăng do các công ty Việt Nam tạo ra là không nhiều. Thực tế này đòi hỏi cần một sự thông thoáng trong các chính sách kinh tế, tiền tệ và những hỗ trợ về hạ tầng, thuế… trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ để phát triển ngành công nghiệp này trong thời gian tới.

 

Bộ KH&ĐT cho rằng, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ không chỉ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu, mà còn là nguồn cung cấp linh kiện, phụ tùng cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Đó cũng chính là nhân tố quan trọng trong việc tạo ra những sản phẩm của Việt Nam.

 

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển những ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là các ngành có tiềm năng xuất khẩu như hóa dầu, chế biến nông sản xuất khẩu, kinh tế biển, công nghệ thông tin, ôtô… Để phát triển công nghiệp hỗ trợ cần một lộ trình và cần phát triển các yếu tố quan trọng là nguồn nhân lực, công nghệ, tài chính và hệ thống phân phối. Theo đó, Việt Nam cần tạo dựng khung khổ pháp lý hoàn chỉnh thuận lợi để phục vụ ngành cũng như doanh nghiệp tham gia vào công nghiệp hỗ trợ. Cần có các văn bản quy định về phẩm cấp kỹ thuật, đăng ký ngành nghề, thay đổi về hải quan, về chính sách thuế... để đưa ra các biện pháp tổng hợp, có hệ thống và quy trình cụ thể như phát triển kỹ thuật, đào tạo nhân lực, hỗ trợ tài chính, khai thác thị trường.

 

Các chuyên gia cũng cho rằng, Chính phủ cần có các ưu đãi về tài chính, về đất đai hạ tầng, về đầu tư, về nguồn nhân lực, chính sách khuyến khích thành lập các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ,  xây dựng các quỹ đặc thù riêng cho công nghiệp hỗ trợ để hỗ trợ ngành này phát triển. Bên cạnh đó, vốn là yếu tố quan trọng để hỗ trợ sự phát triển của bất cứ ngành nghề nào và kể cả việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Một số ý kiến đề xuất, có thể sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng một quỹ tài chính đảm bảo cho việc phát triển công nghiệp hỗ trợ của những ngành đã được chỉ định. Việc chỉ định các ngành cần phát triển là việc chỉ rõ các phạm vi ưu tiên để có nguồn ngân sách cụ thể, minh bạch dành cho lĩnh vực này.

 

Bên cạnh đó, để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ bền vững thì nhân lực là vấn đề sống còn. Các chuyên gia cho rằng, trong tương lai cần phải xây dựng được một đội ngũ kỹ sư lành nghề, có khả năng sản xuất nguyên phụ liệu hoặc nghiên cứu công nghệ để đưa công nghiệp hỗ trợ phát triển. 

Q.M

trungnam