Cần đánh giá hiệu quả dự án sau đầu tư

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
Cần đánh giá tác động của đầu tư công tới việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Ảnh: Lê Tiên
Cần đánh giá tác động của đầu tư công tới việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Ảnh: Lê Tiên

Dự thảo Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đánh giá lại tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. Ngoài đánh giá về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, kết quả giải ngân, số lượng dự án thực hiện chậm tiến độ…, Dự thảo Chỉ thị yêu cầu phải có đánh giá kết quả của các dự án. Cụ thể, đánh giá kết quả đạt được, năng lực tăng thêm của ngành, lĩnh vực, nâng cao chất lượng dịch vụ công do đóng góp của dự án; đánh giá tác động của đầu tư công tới việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của cả nước, từng bộ, ngành, địa phương. Đồng thời đánh giá việc quản lý, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công được giao, hiệu quả quản lý, sử dụng các dự án đầu tư đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch.

Về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, Dự thảo Chỉ thị nêu rõ các căn cứ lập kế hoạch, trong đó phải phù hợp với khả năng cân đối vốn; tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án quan trọng quốc gia, chương trình, dự án trọng điểm. Dự thảo cũng nêu rõ việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ do cấp có thẩm quyền quyết định; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong lập kế hoạch; thanh toán các khoản nợ đến hạn theo cam kết…         

 

Minh Thư