Cần có cơ chế đặc thù cho 5 nhóm khu kinh tế ven biển

Từ thực tiễn hoạt động của 15 khu kinh tế (KKT) ven biển cho thấy, cần phải lựa chọn một số KKT ven biển có tiềm năng, lợi thế để tập trung nguồn lực đầu tư nhằm sớm phát huy hiệu quả, tạo tác động tích cực cho kinh tế khu vực.

Từ thực tiễn hoạt động của 15 khu kinh tế (KKT) ven biển cho thấy, cần phải lựa chọn một số KKT ven biển có tiềm năng, lợi thế để tập trung nguồn lực đầu tư nhằm sớm phát huy hiệu quả, tạo tác động tích cực cho kinh tế khu vực. 

IMG

                                                                                                  Ảnh: Lê Tiên

Đề án: "Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số KKT ven biển để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2015" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, 5 nhóm KKT ven biển được lựa chọn gồm: Nhóm KKT Chu Lai (Quảng Nam) - Dung Quất (Quảng Ngãi); KKT Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng); KKT Nghi Sơn (Thanh Hóa); KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh); KKT đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

 

Theo Vụ Quản lý các KKT (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), mục tiêu của Đề án là xây dựng một bộ tiêu chí, phản ánh khách quan, khoa học điều kiện phát triển của KKT để đánh giá, lựa chọn. Sau quá trình nghiên cứu, Đề án đã xây dựng 5 nhóm KKT trên để làm tiền đề và tạo động lực phát triển cho các KKT khác. Các nhóm KKT này trước hết phải đảm bảo thuận lợi về giao thông và vận chuyển hàng hóa, trong đó yếu tố hàng đầu là cảng biển, sân bay và đường giao thông… 

                                                                                                       

Việc lựa chọn được các nhóm KKT để tập trung đầu tư phát triển chỉ là bước ban đầu. Bước quan trọng tiếp theo phải thực hiện những giải pháp hiệu quả, thiết thực để thúc đẩy các KKT này phát triển, trong đó có các giải pháp huy động nguồn lực và xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù.  

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), nên tổ chức lại không gian thu hút các nguồn vốn đầu tư theo hướng: rà soát và phân loại các dự án hạ tầng phục vụ kinh tế biển; thu hút đầu tư tư nhân trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư vào các dự án có tính thương mại cao theo các mô hình BOT, BTO, BT và thí điểm áp dụng mô hình PPP. Đối với các dự án không có tính thương mại nên tập trung đầu tư bằng đầu tư công.

 

Ông Vũ Đại Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý các KKT cho rằng, do các KKT có quy mô rất lớn, đòi hỏi nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nên trong giai đoạn 2013 - 2015, chúng ta cần tập trung vốn để nâng cao hiệu quả của 5 nhóm KKT đã được lựa chọn. 

 

Bên cạnh đó, cần thống nhất quan điểm, xác định 5 nhóm KKT ưu tiên không có nghĩa là loại bỏ các KKT còn lại, mà đây là một giải pháp phân kỳ đầu tư cho hợp lý, phù hợp với nguồn lực hiện có. Ngoài ra, việc lựa chọn ra 5 nhóm KKT không chỉ nhằm tập trung vốn đầu tư mà còn nhằm định hướng xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên thu hút đầu tư phát triển và vận hành KKT. 

 

Tiếp đến, chúng ta cần huy động các nguồn vốn đầu tư với sự tham gia của các thành phần kinh tế vào xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư sản xuất kinh doanh trong KKT. Tiến tới giảm dần trợ cấp tài chính của Nhà nước và tăng dần tỷ trọng vốn đầu tư của khu vực tư nhân. 

                                                                                                 

Ngoài những giải pháp về vốn, các địa phương cần nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển phù hợp với đặc điểm, lợi thế của từng KKT nhằm phát huy tối đa tiềm năng tự nhiên, địa lý, nguồn lực kinh tế, xã hội, hạ tầng của địa phương mình. Trước mắt, cần điều chỉnh Quy hoạch phát triển KKT ven biển cả nước đến năm 2020 theo hướng bổ sung định hướng lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của từng KKT, điều chỉnh mô hình hoạt động, quy mô diện tích của từng KKT, kể cả các KKT được ưu tiên đầu tư, cho phù hợp với nguồn lực hiện có. Bước tiếp theo của giai đoạn này là cần xây dựng cho mỗi KKT những chính sách đặc thù để dẫn dắt các KKT phát triển theo đúng định hướng chiến lược đề ra; ưu tiên xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho 5 nhóm KKT được lựa chọn.

 

Cũng theo ông Vũ Đại Thắng, để kích thích các KKT ven biển phát triển, trong thời gian tới chúng ta cần xây dựng Luật Khu kinh tế để tạo hành lang pháp lý thống nhất, giải quyết được dứt điểm sự chồng chéo giữa pháp luật về KKT hiện nay với các văn bản pháp luật chuyên ngành khác.

Nguyên Minh

 

admin