Cần có chiến lược quản lý đất đai

Ngày 1/10 tại Hà Nội, Viện Chính sách chiến lược tài nguyên và môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng Quỹ Hanns Seidel của Đức đã tổ chức Hội thảo: Quy hoạch sử dụng đất đai và việc xây dựng chiến lược quản lý tài nguyên đất đai dài hạn tại Việt Nam.

Ngày 1/10 tại Hà Nội, Viện Chính sách chiến lược tài nguyên và môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng Quỹ Hanns Seidel của Đức đã tổ chức Hội thảo: Quy hoạch sử dụng đất đai và việc xây dựng chiến lược quản lý tài nguyên đất đai dài hạn tại Việt Nam. 

 

Theo PGS.TS Nguyễn Năng Dũng - Hội Khoa học Đất Việt Nam, cần có chiến lược bảo vệ đất lúa, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ quỹ đất rừng, khai thác rừng đạt hiệu quả cả kinh tế và môi trường…; cần có chiến lược bố trí quỹ đất xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo môi trường sống.

 

Nhiều chuyên gia nêu ý kiến, chúng ta cần nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất đai dài hạn 50 năm hoặc xa hơn và có kế hoạch xây dựng mới, củng cố đê biển để ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp, đất khu dân cư, nếu không làm ngay thì sẽ bị động trước sự biến đổi khí hậu. Đồng thời, cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu, đo đạc nắm vững số lượng, chất lượng của từng loại đất chính, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về đất đai hiện đại phục vụ cho việc khai thác và sử dụng của các ngành kinh tế.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng, ngoài chiến lược sử dụng đất lâu dài thì cần có chiến lược trong mỗi giai đoạn phát triển. Ngoài ra phải xây dựng chiến lược sử dụng cấp quốc gia và ở cấp tỉnh để làm căn cứ cho các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm, 10 năm, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

Ngô Trần

ngocthanh