Cần áp dụng PPP cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin và truyền thông được coi là “hạ tầng của hạ tầng” kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế.

Công nghệ thông tin và truyền thông được coi là “hạ tầng của hạ tầng” kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế.

IMG

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về phát triển hạ tầng thông tin được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức ngày 15/1, vấn đề nguồn vốn để phát triển được nhiều đại biểu sôi nổi thảo luận.

 

Ông Trần Tường Lân, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Thực tế thời gian qua cho thấy, một số chương trình, đề án lớn thuộc ngành thông tin truyền thông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đều gặp trở ngại chung là thiếu kinh phí thực hiện. Nguyên nhân cơ bản là do phần đề xuất về nguồn vốn đầu tư của chương trình, đề án thường chỉ khái toán quy mô vốn chung, mà chưa xác định rõ nguồn huy động; chưa gắn liền với các nhiệm vụ cụ thể nên việc huy động nguồn vốn, cân đối, bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch hàng năm không đủ căn cứ, thủ tục cần thiết.

 

Trong khi đó, nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng (trong đó có hạ tầng thông tin) là rất lớn và cần có những giải pháp và cơ chế chính sách đột phá để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng. 

 

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển theo cơ chế thị trường, đồng nghĩa với việc vai trò của Nhà nước và tư nhân đối với đầu tư phát triển đang thay đổi. Chính phủ sẽ chuyển sang chủ yếu là hỗ trợ và điều tiết cạnh tranh các dịch vụ được khai thác và vận hành bởi khu vực tư nhân. Trong bối cảnh nguồn vốn vay ODA có xu hướng giảm, mức huy động ngân sách khó đáp ứng thì vốn từ khu vực tư nhân là nguồn bổ sung quan trọng và hiệu quả nhất.

 

IMG

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải:

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế nhưng lĩnh vực CNTT vẫn có những kết quả tăng trưởng nổi bật, nhanh và ổn định. Mức tăng trưởng 6,9% trong năm 2011 và trên 20% trong năm 2012 đã chứng tỏ được năng lực cạnh tranh mạnh mẽ của ngành CNTT.

Nhiều đại biểu dự Hội nghị cho rằng, cần áp dụng mô hình đầu tư đối tác công - tư (PPP)  cho các dự án đầu tư phát triển ngành CNTT-TT. Muốn vậy, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (NSNN) và có nguồn gốc NSNN đóng vai trò quan trọng để tạo sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án, đảm bảo sự tin cậy, chia sẻ rủi ro trong việc đầu tư và kinh doanh các dự án có sự tham gia của tư nhân. 

 

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng, CNTT và TT là lĩnh vực hạ tầng mới, có tốc độ phát triển nhanh, do đó để triển khai huy động vốn theo hình thức PPP cho lĩnh vực này thì khung pháp lý phải phản ánh được các đặc thù đầu tư của ngành CNTT và TT. 

 

Đánh giá về khả năng huy động nguồn vốn bằng hình thức PPP cho hạ tầng thông tin, ông Nguyễn Trọng Đường, Vụ trưởng Vụ CNTT thuộc Bộ TTTT nhận định: Huy động vốn từ hình thức PPP cho CNTT có tính khả thi rất cao, hiện một số tập đoàn lớn trong nước đã sẵn sàng đầu tư trước một bước cho CNTT rồi sau đó họ mới thu hồi dần nguồn vốn đã đầu tư. Tuy nhiên, để hình thức PPP thật sự hiệu quả và có thể triển khai mạnh trong thực tế thì cần có những cơ chế cụ thể để giúp doanh nghiệp đầu tư thu hồi nguồn vốn, những cơ chế này cần có tính ổn định, lâu dài (có thể là 5 năm). Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu sửa đổi khung pháp lý về đầu tư theo hình thức PPP, Bộ TTTT cũng rất chủ động và tích cực tham gia việc nghiên cứu, đề xuất cụ thể các cơ chế, phương thức đầu tư phát triển của ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện thu hút tốt hơn nguồn vốn cho hạ tầng thông tin trong giai đoạn tới.

Bài và ảnh: Hải Bình

trungnam