Cần 48 tỷ USD đầu tư hạ tầng giao thông trong 5 năm tới

(BĐT) - Theo đánh giá của Bộ Giao thông vận tải, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 toàn ngành ước tính khoảng 1.015.000 tỷ đồng 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đánh giá của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (KCHT) giao thông Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 toàn ngành ước tính khoảng 1.015.000 tỷ đồng (khoảng 48 tỷ USD, là nhu cầu vốn đầu tư cho các công trình giao thông do Bộ GTVT, các tổng công ty nhà nước quản lý và các công trình chủ yếu tại Hà Nội, TP.HCM). Trong đó, đường bộ có nhu cầu khoảng 651 nghìn tỷ đồng, đường sắt khoảng 119 nghìn tỷ đồng, hàng không khoảng 101 nghìn tỷ đồng, hàng hải 68 nghìn tỷ đồng và đường thủy nội địa hơn 33 nghìn tỷ đồng. Khoảng hơn 300 nghìn tỷ đồng (14 tỷ USD) được xác định sẽ huy động từ nguồn ngoài ngân sách, đặc biệt là vốn nước ngoài.

Nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng giao thông đã tăng mạnh trong những năm qua. Tổng chi đầu tư phát triển KCHT giao thông do Bộ GTVT quản lý bình quân năm đã tăng từ mức 12 nghìn tỷ đồng/năm (khoảng 0,76 tỷ USD) ở giai đoạn 2001 - 2005 lên mức 36 nghìn tỷ đồng/năm (khoảng 1,9 tỷ USD) ở giai đoạn 2006 - 2010 và hiện đã ở mức 70 nghìn tỷ đồng/năm (khoảng 3,1 tỷ USD).

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn ngân sách (gồm cả ODA) có tỷ lệ lớn nhất (trên 39%), thêm 26% nữa từ nguồn trái phiếu chính phủ, còn lại gần 35% là nguồn ngoài ngân sách (huy động nhà đầu tư). Tỷ trọng vốn NSNN và ODA có xu hướng giảm dần trong khi tỷ trọng vốn trái phiếu chính phủ và vốn huy động ngoài ngân sách đang tăng dần.

 

Trâm Anh

Tin liên quan