Cần 11.436 tỷ đồng để chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp cuối tuần trước giữa UBND tỉnh Đồng Nai với Ban chỉ đạo Đề án khắc phục ô nhiễm môi trường, di dời Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 để bàn phương án và lộ trình thực hiện Đề án.

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp cuối tuần trước giữa UBND tỉnh Đồng Nai với Ban chỉ đạo Đề án khắc phục ô nhiễm môi trường, di dời Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 để bàn phương án và lộ trình thực hiện Đề án.

 

Theo Tổng công ty Phát triển KCN Biên Hòa, KCN Biên Hòa 1 có diện tích 324 hécta với 107 doanh nghiệp. Trong đó, 96 doanh nghiệp đang hoạt động, 11 doanh nghiệp chưa triển khai hoặc ngưng hoạt động. Đa số các doanh nghiệp tại KCN Biên Hòa 1 đều ủng hộ chủ trương di dời. Trong đó có 26 doanh nghiệp muốn tự đầu tư chuyển đổi theo quy hoạch; 7 doanh nghiệp muốn tham gia công ty cổ phần cấp 1; 23 doanh nghiệp đồng ý nhận bồi thường và di dời; 31 doanh nghiệp không có ý kiến hoặc có đề xuất khác. Lộ trình thực hiện việc chuyển đổi cần 11 năm, được chia thành 3 giai đoạn, từ năm 2014 đến 2025.

 

Tổng công ty Phát triển KCN cũng đưa ra các phương án thực hiện và các phương án tài chính. Trong đó, tổng kinh phí thực hiện dự kiến trên 11.436 tỷ đồng, gồm chi phí xây dựng hạ tầng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí hỗ trợ...

 

Tại Cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Minh Phúc nhấn mạnh, điểm mới của Đề án là đặt lên hàng đầu nội dung giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm ô nhiễm sông Đồng Nai. Đây là căn cứ để tiếp tục kiến nghị Chính phủ cho Đồng Nai được hưởng cơ chế ưu đãi đặc thù, tạo cơ sở và nguồn lực thực hiện Đề án. Ông Trần Minh Phúc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các thành viên trong Ban chỉ đạo Đề án thẩm định lại để sớm hoàn chỉnh các phương án thực hiện.

Bích Khánh

ngocthanh