Cải thiện mạnh việc báo cáo các chương trình, dự án ODA

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tại Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA quý II/2012, tính đến ngày 13/9/2012, cả nước có 97 cơ quan chủ quản đã gửi báo cáo quý II/2012.

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tại Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA quý II/2012, tính đến ngày 13/9/2012, cả nước có 97 cơ quan chủ quản đã gửi báo cáo quý II/2012. Trong đó, cơ quan chủ quản Trung ương có 34 Bộ, ngành đã gửi báo cáo, tăng 21% so với quý I/2012. Đặc biệt, về phía cơ quan chủ quản địa phương, lần đầu tiên 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã gửi báo cáo.

 

Bộ KH&ĐT cho biết, trước mỗi kỳ báo cáo quý, Bộ đều có công văn tổng kết tình hình thực hiện chế độ báo cáo của quý trước, theo đó thông báo danh sách những cơ quan đã và chưa gửi báo cáo, yêu cầu các cơ quan này có biện pháp khắc phục và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo. Nhờ đó, trong quý II/2012 đã có sự cải thiện đáng kể trong việc chấp hành chế độ báo cáo của các cơ quan chủ quản.

 

Đối với cấp dự án, đã có 194 chương trình, dự án và 134 tiểu dự án ODA gửi Báo cáo quý II/2012, bằng 93% về số dự án so với quý I/2012. Các Bộ, ngành và địa phương có nhiều chương trình, dự án ODA gửi Báo cáo quý II/2012 là Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bắc Kạn, Quảng Trị, TP.HCM, TP. Hà Nội…

 

Bộ KH&ĐT đề nghị các cơ quan chủ quản vi phạm chế độ báo cáo ODA có văn bản giải trình gửi Bộ KH&ĐT nêu rõ nguyên nhân vi phạm và có kế hoạch khắc phục ngay. Đối với các chương trình, dự án ODA không gửi báo cáo quý II/2012, cơ quan chủ quản có biện pháp chế tài yêu cầu các chủ chương trình, dự án ODA có văn bản giải trình nguyên nhân và có cam kết thực hiện các biện pháp khắc phục. 

CD

 

ngocthanh