Các nước Đông Á - Mỹ Latinh trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Ngày 6/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo kinh nghiệm của các nước thuộc Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC) về chuyển đổi mô hình tăng trưởng phát triển bền vững.

Ngày 6/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo kinh nghiệm của các nước thuộc Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC) về chuyển đổi mô hình tăng trưởng phát triển bền vững.

 

Hội thảo có sự tham gia của hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của các nước thành viên FEALAC, qua đó nêu các khuyến nghị, định hướng, nguyên tắc chung nhằm giúp các nước thành viên xây dựng mô hình tăng trưởng mới. Đây là sự kiện trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao FEALAC lần thứ VI.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung chủ yếu: Đánh giá bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế khu vực Đông Á và Mỹ Latinh, những tác động đối với thành viên FEALAC để xác định những nội dung, lĩnh vực cần ưu tiên trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững hiện nay; Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững; Đề xuất các sáng kiến và biện pháp nhằm tăng cường hợp tác quốc tế giữa các nước FEALAC trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, vai trò tham gia và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và khu vực trong quá trình này.

 

FEALAC được thành lập năm 1999 tại Singapore và ngày càng có tầm ảnh hưởng quan trọng, thể hiện qua sự mở rộng số lượng thành viên và phát triển các dự án, chương trình và hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa các khu vực. Việt Nam là thành viên sáng lập FEALAC và là đồng chủ trì Nhóm công tác kinh tế - xã hội năm nhiệm kỳ năm 2011- 2013 (cùng với Ecuador).

Theo ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong những năm qua, đặc biệt là từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 -2009, nhiều nước thành viên FEALAC đã rất chú trọng thực hiện các biện pháp cải tổ cơ cấu, điều chỉnh chính sách nhằm hướng tới sự phát triển bền vững và hội nhập hiệu quả. Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng, hiện một số nước thành viên FEALAC đang phải đối mặt với thách thức cả trong ngắn và dài hạn. Do vậy, nhu cầu về tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng của các nước thành viên FEALAC nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là rất cấp bách.

 

Tháng 2/2013, Chính phủ Việt Nam đã thông qua Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020. Với tư cách là cơ quan tham mưu hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho Chính phủ, tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có bài phát biểu về “Tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam”. 

Minh Thủy

admin