Cà Mau: Dự kiến đổi 0,8 ha đất lấy tuyến đường 355 m

(BĐT) - UBND tinh Cà Mau vừa phê duyệt Đề xuất dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Cách mạng Tháng Tám (nối dài), huyện Cái Nước theo hình thức PPP (hợp đồng BT). Đơn vị chuẩn bị dự án là UBND huyện Cái Nước. Dự kiến tổng chiều dài tuyến 355,15 m, tổng vốn đầu tư 40,66 tỷ đồng.

Phương án tài chính sơ bộ được xác định tại Đề xuất dự án là giao cho nhà đầu tư quỹ đất dọc tuyến đường với diện tích khoảng 0,8 ha để khai thác thu hồi vốn đầu tư. Thời gian thực hiện hợp đồng dự án từ năm 2018 đến năm 2019.

Minh Thư