Bước tiến mới của siêu dự án sân bay Long Thành

(BĐT) - Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có tờ trình Hội đồng Thẩm định Nhà nước đề nghị thẩm định và trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT) Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không (CHK) quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng. 
Tổng mức đầu tư của Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 22.927 tỷ đồng. Ảnh: Quang Tuấn
Tổng mức đầu tư của Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 22.927 tỷ đồng. Ảnh: Quang Tuấn

Đây được xem là bước tiến mới cho siêu dự án CHK quốc tế Long Thành.

Cần tới 22.927 tỷ đồng

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư CHK quốc tế Long Thành, Tỉnh đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và các cơ quan liên quan lập Báo cáo NCKT Dự án; lập thủ tục lựa chọn Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn công trình hàng không ADCC là đơn vị tư vấn lập Báo cáo NCKT Dự án. Tổng diện tích đất thu hồi của Dự án là 5.399,35 ha, trong đó 5.000 ha đất xây dựng CHK quốc tế Long Thành, phần diện tích còn lại để xây dựng 2 khu tái định cư và làm nghĩa trang.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tổng mức đầu tư làm tròn của Dự án trên là 22.927 tỷ đồng, trong đó lập Báo cáo NCKT Dự án là 25 tỷ đồng; xây dựng hạ tầng các khu tái định cư 4.042 tỷ đồng; tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không 479 tỷ đồng; xây dựng khu nghĩa trang 50 tỷ đồng; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 17.943 tỷ đồng; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân 388 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, ngoài nguồn vốn 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội bố trí theo Nghị quyết số 26/2016/QH14, Quốc hội bố trí bổ sung 15.000 tỷ đồng trong tổng số 80.000 tỷ đồng được bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 26/2016/QH14; bố trí bổ sung 2.927 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư thuộc Dự án.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, về cơ cấu nguồn vốn, đối với 21.812 tỷ đồng (chiếm 95% tổng mức đầu tư) để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… phục vụ trực tiếp Dự án Xây dựng CHK quốc tế Long Thành, phân bổ cho ngân sách trung ương (NSTW). Còn 1.115 tỷ đồng (chiếm 5% tổng mức đầu tư) để đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, Phân khu III Khu tái định cư Bình Sơn, khu nghĩa trang, UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm hoàn trả NSTW.

Sử dụng ngắn hạn quỹ đất chưa xây hạ tầng

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, công tác thu hồi đất được thực hiện 1 lần cho toàn bộ 5.000 ha. Trong thời gian chưa đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của Dự án Đầu tư xây dựng CHK quốc tế Long Thành, UBND tỉnh này xây dựng phương án khai thác, sử dụng ngắn hạn quỹ đất đã được thu hồi. Theo dự kiến, tỉnh Đồng Nai sẽ cho phép các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, các hợp tác xã thuê đất hàng năm để sử dụng vào các mục đích sản xuất nông nghiệp, làm bãi tập kết hàng hóa và các loại hình kinh doanh ngắn hạn khác; chỉ được xây dựng tạm lán, trại (không được bồi thường, hỗ trợ khi triển khai thi công các hạng mục, công trình cảng hàng không). Theo dự tính của UBND tỉnh Đồng Nai, nguồn thu từ sử dụng đất khi giao đất ở tái định cư được 2.440 tỷ đồng và cho thuê đất ngắn hạn (đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa xây dựng hạ tầng) được 496 tỷ đồng. Tổng nguồn thu này là 2.936 tỷ đồng sẽ được UBND tỉnh Đồng Nai nộp ngân sách theo quy định.

Đối với diện tích đất vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã được bồi thường nhưng chưa giải phóng mặt bằng, Công ty này vẫn tiếp tục được khai thác. Tuy nhiên, Công ty phải bàn giao mặt bằng sạch ngay khi chủ đầu tư yêu cầu đất sạch. Trong thời gian tiếp tục được khai thác, Công ty này phải trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định.

Tuấn Dũng

Tin liên quan