Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Cần thiết sớm có luật về PPP

(BĐT) - Tại cuộc họp lần thứ nhất của Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định lại việc xây dựng, ban hành Luật PPP là rất cần thiết.
Ảnh  minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo Bộ trưởng, động lực quan trọng cho tăng trưởng thời gian tới là phải nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, muốn vậy hạ tầng phải đi trước. Nhu cầu đầu tư cho hạ tầng là rất lớn, nhưng nguồn lực nhà nước chỉ đáp ứng 50%, vì thế phải đẩy mạnh thu hút nguồn lực tư nhân theo hình thức PPP. 

Trong khi đó, hệ thống pháp luật hiện hành mới chỉ điều chỉnh đầu tư công và đầu tư tư, chưa có luật riêng cho hình thức PPP. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, cần phải ban hành 1 bộ luật riêng, ổn định, dài hạn để đảm bảo sự yên tâm của nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư có thể xây dựng chiến lược đầu tư, tính toán được phương án tài chính. Khung pháp lý hiện hành mới dừng ở Nghị định là chưa đủ để nhà đầu tư yên tâm, cũng như không thể giải quyết những vướng mắc trong triển khai do xung đột với các luật hiện hành.

Bộ trưởng khẳng định quyết tâm của Ban soạn thảo, Tổ biên tập đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng Luật PPP, trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến lần đầu vào Kỳ họp thứ 7 và xem xét, thông qua vào Kỳ họp thứ 8 năm 2019.          

        

Minh Thư