Bố trí vốn dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do tại Lâm Đồng

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về các kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc sắp xếp, ổn định di dân tự do tại Lâm Đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo kiến nghị, dự án quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thôn Đạ M’Pô, xã Liêng S’Rônh, huyện Đam Rông (dự án đã được phê duyệt từ năm 2007, được điều chỉnh năm 2015), có tổng mức đầu tư dự án 83,34 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 50,454 tỷ đồng, nhưng tính đến thời điểm hết năm 2017, kinh phí Trung ương chỉ mới bố trí 10 tỷ đồng. Thủ tướng chỉ đạo trước mắt, UBND tỉnh Lâm Đồng sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị lập dự án đầu tư mới đối với các dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do cho 320 hộ/1.725 nhân khẩu tại tiểu khu 179; tiểu khu 181; tiểu khu 197 và tiểu khu 198 (khu vực Tây Sơn), xã Liêng S’Rônh, huyện Đam Rông và sớm bố trí vốn đầu tư hỗ trợ từ ngân sách trung ương để tỉnh Lâm Đồng lập dự án, triển khai thực hiện. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn tỉnh Lâm Đồng lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo các quy định hiện hành để tổ chức triển khai thực hiện dự án nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân. 

Minh Thư