Bố trí vốn cho dự án Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan bố trí vốn ngân sách trung ương

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan bố trí vốn ngân sách trung ương để thực hiện dự án "Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam bằng cáp ngầm" trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công.

 

Sau khi Dự án được bố trí vốn trung hạn 2016 - 2020 theo quy định, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được ứng vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý việc hoàn trả vốn cho EVN theo đúng quy định hiện hành.

Minh Hiếu

ngocthanh