Bố trí 2.210 tỷ đồng cho 5 nhóm khu kinh tế trọng điểm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, việc bố trí vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2015 cho các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, việc bố trí vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2015 cho các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên cả nước được thực hiện dựa trên kết quả rà soát các công trình, dự án trong KKT, KCN, CCN; đồng thời căn cứ vào các mục tiêu và định hướng phát triển chung của giai đoạn 2011 - 2015, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước và nguồn vốn trung hạn đã thông báo cho các địa phương giai đoạn 2014 - 2015; các hướng dẫn của Bộ KH&ĐT với thứ tự tập trung ưu tiên cho các dự án hoàn thành nhưng chưa được bố trí vốn thanh toán, các dự án hoàn thành trong năm kế hoạch, sau đó đến các dự án chuyển tiếp.

IMG

Việc triển khai bố trí vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2015 cho các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp ngay từ đầu năm đã tạo sự chủ động cho các cơ quan quản lý và các chủ đầu tư tổ chức thực hiện

 Ảnh: LTT

Bố trí vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2015 được thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vốn ngân sách trung ương được bố trí tập trung cho 5 nhóm KKT trọng điểm là Chu Lai, Dung Quất, Đình Vũ - Cát Hải, Nghi Sơn, Vũng Áng, Phú Quốc được lựa chọn ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2013 - 2015 với tổng số vốn được bố trí là 2.210 tỷ đồng, bằng 65% tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho hạ tầng KKT ven biển trong kế hoạch bố trí vốn năm 2015 (cao hơn kế hoạch bố trí vốn năm 2014 là 56 tỷ đồng). 

 

Theo đánh giá Bộ KH&ĐT, việc triển khai bố trí vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2015 có nhiều thuận lợi, trong đó việc phân khai vốn ngay từ đầu năm đã tạo sự chủ động cho các cơ quan quản lý và các chủ đầu tư tổ chức thực hiện. Dự kiến đến hết ngày 31/1/2016, các địa phương sẽ hoàn thành khối lượng giải ngân đúng với tổng vốn ngân sách trung ương bố trí.

 

Bên cạnh đó, do các công trình, dự án bố trí vốn được thống nhất giữa Bộ KH&ĐT và địa phương ngay từ đầu và giao từng danh mục với số vốn cụ thể nên nhìn chung các địa phương thực hiện rất nghiêm túc kế hoạch được giao. Các dự án được bố trí vốn đã rà soát chặt chẽ trong quá trình xây dựng kế hoạch nên trong quá trình triển khai của quý I/2015 không có địa phương nào đề xuất điều chuyển vốn từ công trình này sang công trình khác.

Q.M

ngocthanh